Xem phim Download
Status:
Đạo diễn:
Phim Công giáo HD
Diễn viên:
Phim Công giáo HD
Thể loại:
Phim Bộ Châu Á
Sản xuất:
Phim Công giáo HD
Thời lượng:
N/A
Năm phát hành:
N/A
Lượt xem:
53
Đánh Giá:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...
Chia sẻ:

신안콜걸


창원출장맛사지


아산출장맛사지

담양출장안마

페트병 깔끔하게 버리는 법</</a></p> <div> 수원출장맛사지 </div> <p> <a href="http://coach-bags.biz/?s=%E3%80%8A%EC%A0%9C%EC%A3%BC%EB%8F%84%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%E3%80%8B+%E3%80%96%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%E3%80%97+%7B%D0%BF%D1%82%D0%BA455.%D1%81%D0%BE%D0%BC%7D+%28%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%B6%80%EB%A5%B4%EB%8A%94%EB%B2%95%29%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%A0%84%ED%99%94%EB%B2%88%ED%98%B8%E2%94%A7%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4%EC%A0%9C%EC%A3%BC%EB%8F%84%EC%98%88%EC%95%BD2019-02-27+04%3A47%3A39%EC%A0%9C%EC%A3%BC%EB%8F%84%EC%BD%9C%EA%B1%B8%EB%A7%8C%EB%82%A8%C2%BBQ%E2%98%80db%EC%A0%9C%EC%A3%BC%EB%8F%84%E2%86%A5%EF%BB%BF%EC%BD%9C%EA%B1%B8%E3%83%84%E2%94%AF%C2%AB%E2%98%83" target="_blank"><br /> 제주도출장샵<br /> </a></p> <div> 신안출장샵 </div> </p></div> <p> <a href="https://soft.macfeeling.com/?s=%E3%80%8A%EC%A0%95%EC%84%A0%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%E3%80%8B+%E3%80%96%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%E3%80%97+%5B%D1%88%D1%80f636.%D1%81%D0%BE%D0%BC%5D+%E3%80%8A%EF%BB%BF%EC%98%88%EC%95%BD%E3%80%8B%EC%95%88%EB%A7%88%EC%A0%95%EC%84%A02019-02-27+04%3A47%3A39%E2%99%A0%EC%A0%95%EC%84%A0%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%97%85%EC%86%8C%EC%95%88%EB%A7%88%EF%BB%BF%EC%BD%9C%EA%B1%B8%EC%A0%95%EC%84%A0%EC%A0%95%EC%84%A0L%EC%A0%95%EC%84%A0%EC%A0%84%EC%A7%80%EC%97%AD%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%83%B5%E2%94%A2%EC%A0%95%EC%84%A0%EC%A1%B0%EA%B1%B4%E2%96%ACl8p%E2%98%82I" target="_blank"><br /> 정선출장샵<br /> </a></p> <p> <a href="http://quenta.net/%ec%9b%8c%ed%84%b0%ed%8c%8c%ed%81%ac-%ea%b0%9c%ea%bf%80-%ec%95%8c%eb%b0%94-gif/"><title>워터파크 개꿀 알바………gif</a></p> <p> <b><br /> 연천콜걸<br /> </b></p> <div> 진해출장샵 </div> <p> 증평출장맛사지 </p> <p> <a href="http://primadvokat.ru/?s=%E3%80%96%EC%97%AC%EC%88%98%EF%BB%BF%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%9B%EC%82%AC%EC%A7%80%E3%80%97+%5B%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%5D+%E3%80%96%D1%88%D1%80f636.%D1%81%D0%BE%D0%BC%E3%80%97+%E3%80%90%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%B6%80%EB%A5%B4%EB%8A%94%EB%B2%95%E3%80%91%E3%83%A0%EC%BD%9C%EA%B1%B8%EB%A7%8C%EB%82%A8%EC%97%AC%EC%88%98%EC%97%AC%EC%88%98%EC%A0%84%EC%A7%80%EC%97%AD%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%83%B52019-02-27+04%3A47%3A39%E2%86%B7%E2%86%AD%E2%95%9F%EC%98%88%EC%95%BD%EC%97%AC%EC%88%98%E2%98%BC%EC%97%AC%EC%88%98%EC%97%AC%EC%88%98op%EC%97%AC%EC%88%98%EC%97%AC%EC%88%98" target="_blank"><br /> 여수출장맛사지<br /> </a><br /> <a href="http://www.elenarosephotography.com/?s=%E3%80%8A%EB%82%A8%EC%9B%90%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%E3%80%8B+%7B%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%7D+%E3%80%8E%D1%88%D1%80f636.%D1%81%D0%BE%D0%BC%E3%80%8F+%7B%EF%BB%BF%EC%98%88%EC%95%BD%7D%E2%97%91%EB%82%A8%EC%9B%90%EB%82%A8%EC%9B%90EmW%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4oUH%EB%82%A8%EC%9B%90%EB%82%A8%EC%9B%90%EB%82%A8%EC%9B%90%EB%82%A8%EC%9B%90l2019-02-27+04%3A47%3A39%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4%E2%87%82%EB%82%A8%EC%9B%90%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4%E2%98%9C%E2%9C%81%EB%82%A8%EC%9B%90" target="_blank"><br /> 남원출장샵<br /> </a><br /> <a href="http://www.hansniezen.nl/?s=%7B%EB%A7%88%EC%82%B0%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%95%88%EB%A7%88%7D+%5B%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%5D+%E3%80%8E%D0%BF%D1%82%D0%BA455.%D1%81%D0%BE%D0%BC%E3%80%8F+%E3%80%8A24%EC%8B%9C%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%E3%80%8B%EB%AA%A8%ED%85%94%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%83%B5Oyj%EB%AA%A8%ED%85%94%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%83%B5%EB%A7%8C%EB%82%A8%EB%A7%88%EC%82%B04G%EB%A7%88%EC%82%B0%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%ED%99%A9%ED%98%95%E2%86%AA%E2%9C%BF%EB%A7%88%EC%82%B0%EB%A7%88%EC%82%B02019-02-27+04%3A47%3A39%E2%9E%A5%E2%86%BDrKC%C2%A4GNl%E2%96%A8%E2%96%A4" target="_blank"><br /> 마산출장안마<br /> </a> </div> <p> 충청북도콜걸 </p> <p><u><br /> 남원출장안마<br /> </u></p> <p> <a href="http://hormiimpres.es/proyectos/%ea%b3%a0%ec%96%91%ec%9d%b4-%ed%8e%b8%ec%a7%80-%ea%b2%80%ec%97%b4%ed%95%98%eb%8a%94-%eb%83%a5%ec%95%84/"><title>[고양이] 편지 검열하는 냥아</a></p> <p><span><br /> 김제출장맛사지<br /> </span></p> <p> <a href="http://www.anmatoto.com/7-muju">무주출장안마</a></p> <p><a href="http://www.credit-at-people.org/?s=%E3%80%96%EA%B3%A0%EC%84%B1%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%E3%80%97+%E3%80%8E%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%E3%80%8F+%5Bq%D1%8Cx488.%D1%81%D0%BE%D0%BC%5D+%E3%80%90%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%B6%80%EB%A5%B4%EB%8A%94%EB%B2%95%E3%80%91%E2%87%9F2019-02-27+04%3A47%3A39%EA%B3%A0%EC%84%B1WC%EC%A0%84%EC%A7%80%EC%97%AD%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%83%B5%EA%B3%A0%EC%84%B1%EC%95%88%EB%A7%88%EA%B3%A0%EC%84%B1%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%ED%99%A9%ED%98%95%EA%B3%A0%EC%84%B1%EA%B3%A0%EC%84%B1%E2%99%9D%EA%B3%A0%EC%84%B1%E2%97%86%E2%97%8A6%EA%B3%A0%EC%84%B1%EA%B3%A0%EC%84%B1gr%E2%86%B1" target="_blank"><br /> 고성출장샵<br /> </a></p> <p> <a href="http://www.anmatoto.com/23-wall">장성출장안마</a></p> <p><a href="http://www.yorkpropertycompany.com/?s=%E3%80%8E%EB%8F%99%EB%91%90%EC%B2%9C%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%E3%80%8F+%E3%80%8A%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%E3%80%8B+%E3%80%96%D0%BCss798.%D1%81%D0%BE%D0%BC%E3%80%97+%E3%80%96%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%E3%80%97%EB%8F%99%EB%91%90%EC%B2%9C%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%97%85%EC%86%8C%E2%94%93%EB%AA%A8%ED%85%94%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%83%B5%E2%96%A6%EB%8F%99%EB%91%90%EC%B2%9C%EB%8F%99%EB%91%90%EC%B2%9C2019-02-27+04%3A47%3A39%E2%98%AA%E2%9E%A1%EB%8F%99%EB%91%90%EC%B2%9CG%EB%8F%99%EB%91%90%EC%B2%9CO%EC%95%88%EB%A7%88op%EC%95%88%EB%A7%88%EB%8F%99%EB%91%90%EC%B2%9C%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B0%80%EA%B2%A9c" target="_blank"><br /> 동두천출장샵<br /> </a><br /> <a href="http://wp.svw-spachbruecken.de/?s=%E3%80%90%EB%82%A8%EC%96%91%EC%A3%BC%EF%BB%BF%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%9B%EC%82%AC%EC%A7%80%E3%80%91+%E3%80%8E%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%E3%80%8F+%E3%80%90q%D1%8Cx488.%D1%81%D0%BE%D0%BC%E3%80%91+%E3%80%96%EF%BB%BF%EC%98%88%EC%95%BD%E3%80%97%EB%82%A8%EC%96%91%EC%A3%BC2019-02-27+04%3A47%3A39%E2%9C%84%EB%82%A8%EC%96%91%EC%A3%BCT0%EB%82%A8%EC%96%91%EC%A3%BCY%E2%87%9A%EB%82%A8%EC%96%91%EC%A3%BC%E2%88%B7%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%97%85%EC%86%8C%EB%82%A8%EC%96%91%EC%A3%BC%EB%82%A8%EC%96%91%EC%A3%BCCo%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4%EF%BB%BF%EC%BD%9C%EA%B1%B8%EC%95%88%EB%A7%88%E2%99%80%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%97%85%EC%86%8C%EB%82%A8%EC%96%91%EC%A3%BC" target="_blank"><br /> 남양주출장맛사지<br /> </a><br /> <b><br /> 계룡출장안마<br /> </b><br /> <a href="http://kaminokazoku.com/?s=%E3%80%8A%EB%A7%88%EC%82%B0%EF%BB%BF%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%9B%EC%82%AC%EC%A7%80%E3%80%8B+%7B%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%7D+%E3%80%8E%D1%88%D1%80f636.%D1%81%D0%BE%D0%BC%E3%80%8F+%2824%EC%8B%9C%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%29%EB%A7%88%EC%82%B001E%E2%94%B63%EC%A1%B0%EA%B1%B4%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%E2%97%86%E2%99%A1%EB%A7%88%EC%82%B0%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4%E2%95%B3%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%E2%9E%A0%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%A0%84%ED%99%94%EB%B2%88%ED%98%B8%EB%A7%88%EC%82%B02019-02-27+04%3A47%3A39%E2%96%A5%EB%A7%8C%EB%82%A8Wq%E2%97%87" target="_blank"><br /> 마산출장맛사지<br /> </a><br /> <a href="http://www.reiselivskunnskap.no/?s=%28%EB%8B%A8%EC%96%91%EF%BB%BF%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%9B%EC%82%AC%EC%A7%80%29+%28%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%29+%7B%D0%BCss798.%D1%81%D0%BE%D0%BC%7D+%7B%EF%BB%BF%EC%98%88%EC%95%BD%7Dop%EF%BB%BF%EC%BD%9C%EA%B1%B8%E2%99%AA%E2%95%8D%E2%94%87f%E2%98%84r%EB%8B%A8%EC%96%91%EB%8B%A8%EC%96%91%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%A0%84%ED%99%94%EB%B2%88%ED%98%B87M%EB%8B%A8%EC%96%91%E2%87%9FBg%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%83%B5%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%A0%84%ED%99%94%EB%B2%88%ED%98%B8%EB%8B%A8%EC%96%91T2019-02-27+04%3A47%3A39%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%83%B5%EC%98%88%EC%95%BD" target="_blank"><br /> 단양출장맛사지<br /> </a></p> <p> <a href="http://www.choirs.gr/2019/02/%ea%b0%90%ed%83%84%ec%b0%b8%ea%b8%b0-lv-9div-idvc/"></p> <div id="vC</a> <a href="http://happy-wheels-2-full.com" style="color#333; font-size:0.8em;">happy wheels 2 demo</a> </div><!-- end .entry-content --> <div id="extras"> <h4>Category:</h4> <a href="http://sinhvienduc.org/phim-bo-chau-a/" rel="category tag">Phim Bộ Châu Á</a> <h4>Tags:</h4><a href="http://sinhvienduc.org/tag/%ec%98%a8%eb%9d%bc%ec%9d%b8%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8/" rel="tag">온라인카지노</a>, <a href="http://sinhvienduc.org/tag/%ec%9d%b8%ed%84%b0%eb%84%b7%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8/" rel="tag">인터넷카지노</a>, <a href="http://sinhvienduc.org/tag/%ec%a3%bc%ec%82%ac%ec%9c%84-%ec%98%88%ec%8a%a4%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8-%ec%98%a4%eb%b0%94%eb%a7%88%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8/" rel="tag">주사위 예스카지노 오바마카지노</a>, <a href="http://sinhvienduc.org/tag/%ed%8a%b8%eb%9f%bc%ed%94%84%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8/" rel="tag">트럼프카지노</a>, <a href="http://sinhvienduc.org/tag/%ef%bb%bf%eb%b0%94%ec%b9%b4%eb%9d%bc%ec%82%ac%ec%9d%b4%ed%8a%b8-%eb%8d%94%ed%82%b9%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8-%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8%ec%82%ac%ec%9d%b4%ed%8a%b8/" rel="tag">바카라사이트 더킹카지노 카지노사이트</a> </div> </div><!--end #deatils--> </div><!-- end #post-20675 --> <div class="section-box related-posts"> <div class="section-header"><h3 class="section-title">Cùng chủ đề</h3></div> <div class="section-content grid-mini"><div class="nag cf"> <div id="post-14447" class="item cf item-post post-14447 post type-post status-publish format-standard hentry category-phim-bo-chau-a tag-881 tag-880 tag-888 tag-883 tag-882"> <div class="thumb"> <a class="clip-link" data-id="14447" title="상점은 물건을 사러가는 장소입니" href="http://sinhvienduc.org/%ec%83%81%ec%a0%90%ec%9d%80-%eb%ac%bc%ea%b1%b4%ec%9d%84-%ec%82%ac%eb%9f%ac%ea%b0%80%eb%8a%94-%ec%9e%a5%ec%86%8c%ec%9e%85%eb%8b%88-2/"> <span class="clip"> <img src="http://sinhvienduc.org/wp-content/themes/detube/images/nothumb.png" alt="상점은 물건을 사러가는 장소입니" /><span class="vertical-align"></span> </span> <span class="overlay"></span> </a> </div> <div class="data"> <h2 class="entry-title"><a href="http://sinhvienduc.org/%ec%83%81%ec%a0%90%ec%9d%80-%eb%ac%bc%ea%b1%b4%ec%9d%84-%ec%82%ac%eb%9f%ac%ea%b0%80%eb%8a%94-%ec%9e%a5%ec%86%8c%ec%9e%85%eb%8b%88-2/" rel="bookmark" title="Permalink to 상점은 물건을 사러가는 장소입니">상점은 물건을 사러가는 장소입니</a></h2> <p class="entry-meta"> <span class="author vcard"> <a class="url fn n" href="http://sinhvienduc.org/author/admin/" title="View all posts by admin" rel="author">admin</a> </span> <time class="entry-date" datetime="2019-01-21T12:36:45+00:00">9 months ago</time></a> </p> <p class="stats"><span class="views"><i class="count">48</i> <span class="suffix">Views</span></span><span class="comments"><i class="count">0</i> <span class="suffix">Comments</span></span><span class="dp-post-likes likes"><i class="count" data-pid="14447">0</i> <span class="suffix">Likes</span></span></p> <p class="entry-summary">상점은 물건을 사러가는 장소입니다. 일반적으로 편의 나 습관이 아닙니다. 반대로 브랜드는 불합리한 충성도를 자극하고 예, 심지어 사랑합니다. 장치의 카드 슬롯에 연결하고 여행을 즐기십시오. 교통 경보, 경로 선택, 경로 회피 ...</p> </div> </div><!-- end #post-14447 --> <div id="post-11395" class="item cf item-post post-11395 post type-post status-publish format-standard hentry category-phim-bo-chau-a tag-881 tag-880 tag-888 tag-883 tag-882"> <div class="thumb"> <a class="clip-link" data-id="11395" title="아프가니스탄의 국경 근처에있는" href="http://sinhvienduc.org/%ec%95%84%ed%94%84%ea%b0%80%eb%8b%88%ec%8a%a4%ed%83%84%ec%9d%98-%ea%b5%ad%ea%b2%bd-%ea%b7%bc%ec%b2%98%ec%97%90%ec%9e%88%eb%8a%94/"> <span class="clip"> <img src="http://sinhvienduc.org/wp-content/themes/detube/images/nothumb.png" alt="아프가니스탄의 국경 근처에있는" /><span class="vertical-align"></span> </span> <span class="overlay"></span> </a> </div> <div class="data"> <h2 class="entry-title"><a href="http://sinhvienduc.org/%ec%95%84%ed%94%84%ea%b0%80%eb%8b%88%ec%8a%a4%ed%83%84%ec%9d%98-%ea%b5%ad%ea%b2%bd-%ea%b7%bc%ec%b2%98%ec%97%90%ec%9e%88%eb%8a%94/" rel="bookmark" title="Permalink to 아프가니스탄의 국경 근처에있는">아프가니스탄의 국경 근처에있는</a></h2> <p class="entry-meta"> <span class="author vcard"> <a class="url fn n" href="http://sinhvienduc.org/author/admin/" title="View all posts by admin" rel="author">admin</a> </span> <time class="entry-date" datetime="2019-01-15T12:28:11+00:00">10 months ago</time></a> </p> <p class="stats"><span class="views"><i class="count">68</i> <span class="suffix">Views</span></span><span class="comments"><i class="count">0</i> <span class="suffix">Comments</span></span><span class="dp-post-likes likes"><i class="count" data-pid="11395">0</i> <span class="suffix">Likes</span></span></p> <p class="entry-summary">아프가니스탄의 국경 근처에있는 북서쪽에서의 주요 이주는 아대륙의 종교에 중대한 영향을 끼쳐서 이슬람의 도래를 보았다. 전통 문화에서 대부분의 분열은 종교에 기반을 두었지만 공통점은 스포츠, 공동의 역사, 지리적 조건, 직업...</p> </div> </div><!-- end #post-11395 --> <div id="post-10461" class="item cf item-post post-10461 post type-post status-publish format-standard hentry category-phim-bo-chau-a tag-881 tag-880 tag-888 tag-883 tag-882"> <div class="thumb"> <a class="clip-link" data-id="10461" title="(개인 정보 보호 정책) VimeoSome 기" href="http://sinhvienduc.org/%ea%b0%9c%ec%9d%b8-%ec%a0%95%eb%b3%b4-%eb%b3%b4%ed%98%b8-%ec%a0%95%ec%b1%85-vimeosome-%ea%b8%b0/"> <span class="clip"> <img src="http://sinhvienduc.org/wp-content/themes/detube/images/nothumb.png" alt="(개인 정보 보호 정책) VimeoSome 기" /><span class="vertical-align"></span> </span> <span class="overlay"></span> </a> </div> <div class="data"> <h2 class="entry-title"><a href="http://sinhvienduc.org/%ea%b0%9c%ec%9d%b8-%ec%a0%95%eb%b3%b4-%eb%b3%b4%ed%98%b8-%ec%a0%95%ec%b1%85-vimeosome-%ea%b8%b0/" rel="bookmark" title="Permalink to (개인 정보 보호 정책) VimeoSome 기">(개인 정보 보호 정책) VimeoSome 기</a></h2> <p class="entry-meta"> <span class="author vcard"> <a class="url fn n" href="http://sinhvienduc.org/author/admin/" title="View all posts by admin" rel="author">admin</a> </span> <time class="entry-date" datetime="2019-01-14T15:07:20+00:00">10 months ago</time></a> </p> <p class="stats"><span class="views"><i class="count">41</i> <span class="suffix">Views</span></span><span class="comments"><i class="count">0</i> <span class="suffix">Comments</span></span><span class="dp-post-likes likes"><i class="count" data-pid="10461">0</i> <span class="suffix">Likes</span></span></p> <p class="entry-summary">(개인 정보 보호 정책) VimeoSome 기사에는 Vimeo 비디오가 내장되어 있습니다. 이 기능을 사용하지 않는 한 데이터가 Paypal과 공유되지 않습니다. (개인 정보 보호 정책) 페이스 북 로그인 당신은 Hubpages 계정에 가입하거나 로그...</p> </div> </div><!-- end #post-10461 --> <div id="post-7743" class="item cf item-post post-7743 post type-post status-publish format-standard hentry category-phim-bo-chau-a tag-881 tag-880 tag-888 tag-883 tag-882"> <div class="thumb"> <a class="clip-link" data-id="7743" title="Nortek은 잘 알려진 액세스 제어, 보" href="http://sinhvienduc.org/nortek%ec%9d%80-%ec%9e%98-%ec%95%8c%eb%a0%a4%ec%a7%84-%ec%95%a1%ec%84%b8%ec%8a%a4-%ec%a0%9c%ec%96%b4-%eb%b3%b4/"> <span class="clip"> <img src="http://sinhvienduc.org/wp-content/themes/detube/images/nothumb.png" alt="Nortek은 잘 알려진 액세스 제어, 보" /><span class="vertical-align"></span> </span> <span class="overlay"></span> </a> </div> <div class="data"> <h2 class="entry-title"><a href="http://sinhvienduc.org/nortek%ec%9d%80-%ec%9e%98-%ec%95%8c%eb%a0%a4%ec%a7%84-%ec%95%a1%ec%84%b8%ec%8a%a4-%ec%a0%9c%ec%96%b4-%eb%b3%b4/" rel="bookmark" title="Permalink to Nortek은 잘 알려진 액세스 제어, 보">Nortek은 잘 알려진 액세스 제어, 보</a></h2> <p class="entry-meta"> <span class="author vcard"> <a class="url fn n" href="http://sinhvienduc.org/author/admin/" title="View all posts by admin" rel="author">admin</a> </span> <time class="entry-date" datetime="2019-01-08T16:55:54+00:00">10 months ago</time></a> </p> <p class="stats"><span class="views"><i class="count">45</i> <span class="suffix">Views</span></span><span class="comments"><i class="count">0</i> <span class="suffix">Comments</span></span><span class="dp-post-likes likes"><i class="count" data-pid="7743">0</i> <span class="suffix">Likes</span></span></p> <p class="entry-summary">Nortek은 잘 알려진 액세스 제어, 보안 및 자동화 브랜드 인 Linear, 2GIG 및 Go! Control의 모회사입니다. 이러한 브랜드는 Nortek Security and Control 부서에 속합니다. 현재 시가 총액 13 억 달러, 기업 가치 27 억 달러를 자랑...</p> </div> </div><!-- end #post-7743 --> </div></div> </div><!-- end .related-posts --> </div><!-- end #content --> <div id="sidebar" role="complementary" class="masonry"> <div id="dp-widget-posts-2" class="widget widget-posts"> <div class="widget-header"><h3 class="widget-title">Phim HD</h3></div> <ul class="post-grid-3"> <li class="item cf item-post"> <div class="thumb"> <a class="clip-link" data-id="85" title="Một Đêm Sau Cơn Say" href="http://sinhvienduc.org/mot-dem-sau-con-say/"> <span class="clip"> <img src="https://lh5.googleusercontent.com/-GOIDgpDe8T8/UJllP_28VnI/AAAAAAAAAqQ/kntE8zV0QJU/phims.tv-motdemsauconsayposter20.jpg" alt="Một Đêm Sau Cơn Say" /><span class="vertical-align"></span> </span> <span class="overlay"></span> </a> </div> <div class="data"> <h4 class="entry-title"><a href="http://sinhvienduc.org/mot-dem-sau-con-say/" title="Một Đêm Sau Cơn Say">Một Đêm Sau Cơn Say</a></h4> <p class="meta"> <span class="author">Added by <a href="http://sinhvienduc.org/author/admin/" title="Posts by admin" rel="author">admin</a></span> <span class="time">7 years ago</span> </p> <p class="stats"><span class="views"><i class="count">710</i> <span class="suffix">Views</span></span><span class="comments"><i class="count">0</i> <span class="suffix">Comments</span></span><span class="dp-post-likes likes"><i class="count" data-pid="85">0</i> <span class="suffix">Likes</span></span></p> </div> </li> <li class="item cf item-post"> <div class="thumb"> <a class="clip-link" data-id="38" title="Siêu Trộm Hoàng Cung" href="http://sinhvienduc.org/sieu-trom-hoang-cung/"> <span class="clip"> <img src="http://2.bp.blogspot.com/-CXn7kcfLbGc/UIPe8xiqflI/AAAAAAAAEI4/VPaoBiNfLvk/Sieu-Trom-Hoang-Cung.jpg" alt="Siêu Trộm Hoàng Cung" /><span class="vertical-align"></span> </span> <span class="overlay"></span> </a> </div> <div class="data"> <h4 class="entry-title"><a href="http://sinhvienduc.org/sieu-trom-hoang-cung/" title="Siêu Trộm Hoàng Cung">Siêu Trộm Hoàng Cung</a></h4> <p class="meta"> <span class="author">Added by <a href="http://sinhvienduc.org/author/admin/" title="Posts by admin" rel="author">admin</a></span> <span class="time">7 years ago</span> </p> <p class="stats"><span class="views"><i class="count">1.93K</i> <span class="suffix">Views</span></span><span class="comments"><i class="count">0</i> <span class="suffix">Comments</span></span><span class="dp-post-likes likes"><i class="count" data-pid="38">0</i> <span class="suffix">Likes</span></span></p> </div> </li> <li class="item cf item-post"> <div class="thumb"> <a class="clip-link" data-id="36" title="Chiến Binh Trả Thù" href="http://sinhvienduc.org/chien-binh-tra-thu/"> <span class="clip"> <img src="http://images.xemphimso.com/film/xemphimso-Chien-binh-tra-thu.jpg" alt="Chiến Binh Trả Thù" /><span class="vertical-align"></span> </span> <span class="overlay"></span> </a> </div> <div class="data"> <h4 class="entry-title"><a href="http://sinhvienduc.org/chien-binh-tra-thu/" title="Chiến Binh Trả Thù">Chiến Binh Trả Thù</a></h4> <p class="meta"> <span class="author">Added by <a href="http://sinhvienduc.org/author/admin/" title="Posts by admin" rel="author">admin</a></span> <span class="time">7 years ago</span> </p> <p class="stats"><span class="views"><i class="count">965</i> <span class="suffix">Views</span></span><span class="comments"><i class="count">0</i> <span class="suffix">Comments</span></span><span class="dp-post-likes likes"><i class="count" data-pid="36">0</i> <span class="suffix">Likes</span></span></p> </div> </li> <li class="item cf item-post"> <div class="thumb"> <a class="clip-link" data-id="17" title="Chuyên Gia Sa Thải" href="http://sinhvienduc.org/chuyen-gia-sa-thai/"> <span class="clip"> <img src="http://s.clip.vn:8181/img.poster/0/0/0/19976_large.jpg?v=1" alt="Chuyên Gia Sa Thải" /><span class="vertical-align"></span> </span> <span class="overlay"></span> </a> </div> <div class="data"> <h4 class="entry-title"><a href="http://sinhvienduc.org/chuyen-gia-sa-thai/" title="Chuyên Gia Sa Thải">Chuyên Gia Sa Thải</a></h4> <p class="meta"> <span class="author">Added by <a href="http://sinhvienduc.org/author/admin/" title="Posts by admin" rel="author">admin</a></span> <span class="time">7 years ago</span> </p> <p class="stats"><span class="views"><i class="count">699</i> <span class="suffix">Views</span></span><span class="comments"><i class="count">0</i> <span class="suffix">Comments</span></span><span class="dp-post-likes likes"><i class="count" data-pid="17">0</i> <span class="suffix">Likes</span></span></p> </div> </li> <li class="item cf item-post"> <div class="thumb"> <a class="clip-link" data-id="14" title="Đặc Vụ Đi Buôn" href="http://sinhvienduc.org/dac-vu-di-buon/"> <span class="clip"> <img src="http://s.clip.vn:8181/img.poster/0/0/0/20254_large.jpg" alt="Đặc Vụ Đi Buôn" /><span class="vertical-align"></span> </span> <span class="overlay"></span> </a> </div> <div class="data"> <h4 class="entry-title"><a href="http://sinhvienduc.org/dac-vu-di-buon/" title="Đặc Vụ Đi Buôn">Đặc Vụ Đi Buôn</a></h4> <p class="meta"> <span class="author">Added by <a href="http://sinhvienduc.org/author/admin/" title="Posts by admin" rel="author">admin</a></span> <span class="time">7 years ago</span> </p> <p class="stats"><span class="views"><i class="count">1.90K</i> <span class="suffix">Views</span></span><span class="comments"><i class="count">0</i> <span class="suffix">Comments</span></span><span class="dp-post-likes likes"><i class="count" data-pid="14">0</i> <span class="suffix">Likes</span></span></p> </div> </li> <li class="item cf item-post"> <div class="thumb"> <a class="clip-link" data-id="12" title="Phục Hận" href="http://sinhvienduc.org/phuc-han/"> <span class="clip"> <img src="http://s.clip.vn:8181/img.poster/0/0/0/20212_large.jpg" alt="Phục Hận" /><span class="vertical-align"></span> </span> <span class="overlay"></span> </a> </div> <div class="data"> <h4 class="entry-title"><a href="http://sinhvienduc.org/phuc-han/" title="Phục Hận">Phục Hận</a></h4> <p class="meta"> <span class="author">Added by <a href="http://sinhvienduc.org/author/admin/" title="Posts by admin" rel="author">admin</a></span> <span class="time">7 years ago</span> </p> <p class="stats"><span class="views"><i class="count">945</i> <span class="suffix">Views</span></span><span class="comments"><i class="count">0</i> <span class="suffix">Comments</span></span><span class="dp-post-likes likes"><i class="count" data-pid="12">0</i> <span class="suffix">Likes</span></span></p> </div> </li> </ul> </div> <div id="dp-widget-posts-3" class="widget widget-posts"> <div class="widget-header"><h3 class="widget-title">Hài hước</h3></div> <ul class="post-grid-3"> <li class="item cf item-post"> <div class="thumb"> <a class="clip-link" data-id="192" title="Đảo hải tặc-One Piece" href="http://sinhvienduc.org/dao-hai-tac-one-piece/"> <span class="clip"> <img src="http://img99.imageshack.us/img99/4180/onepieceposter120x160.jpg" alt="Đảo hải tặc-One Piece" /><span class="vertical-align"></span> </span> <span class="overlay"></span> </a> </div> <div class="data"> <h4 class="entry-title"><a href="http://sinhvienduc.org/dao-hai-tac-one-piece/" title="Đảo hải tặc-One Piece">Đảo hải tặc-One Piece</a></h4> <p class="meta"> <span class="author">Added by <a href="http://sinhvienduc.org/author/admin/" title="Posts by admin" rel="author">admin</a></span> <span class="time">6 years ago</span> </p> <p class="stats"><span class="views"><i class="count">960</i> <span class="suffix">Views</span></span><span class="comments"><i class="count">0</i> <span class="suffix">Comments</span></span><span class="dp-post-likes likes"><i class="count" data-pid="192">0</i> <span class="suffix">Likes</span></span></p> </div> </li> <li class="item cf item-post"> <div class="thumb"> <a class="clip-link" data-id="186" title="Con hư tại bố- Hài 2013" href="http://sinhvienduc.org/con-hu-tai-bo-hai-2013/"> <span class="clip"> <img src="http://i.imgur.com/LpWpHwX.jpg" alt="Con hư tại bố- Hài 2013" /><span class="vertical-align"></span> </span> <span class="overlay"></span> </a> </div> <div class="data"> <h4 class="entry-title"><a href="http://sinhvienduc.org/con-hu-tai-bo-hai-2013/" title="Con hư tại bố- Hài 2013">Con hư tại bố- Hài 2013</a></h4> <p class="meta"> <span class="author">Added by <a href="http://sinhvienduc.org/author/admin/" title="Posts by admin" rel="author">admin</a></span> <span class="time">6 years ago</span> </p> <p class="stats"><span class="views"><i class="count">412</i> <span class="suffix">Views</span></span><span class="comments"><i class="count">0</i> <span class="suffix">Comments</span></span><span class="dp-post-likes likes"><i class="count" data-pid="186">0</i> <span class="suffix">Likes</span></span></p> </div> </li> <li class="item cf item-post"> <div class="thumb"> <a class="clip-link" data-id="171" title="Ở Nhà Một Mình 6" href="http://sinhvienduc.org/o-nha-mot-minh-6/"> <span class="clip"> <img src="http://2.bp.blogspot.com/-gSdC14tVa50/Td__gI10kcI/AAAAAAAAAnM/9Pi9THiaNp8/s320/o-nha-mot-minh-phimvang-org.jpg" alt="Ở Nhà Một Mình 6" /><span class="vertical-align"></span> </span> <span class="overlay"></span> </a> </div> <div class="data"> <h4 class="entry-title"><a href="http://sinhvienduc.org/o-nha-mot-minh-6/" title="Ở Nhà Một Mình 6">Ở Nhà Một Mình 6</a></h4> <p class="meta"> <span class="author">Added by <a href="http://sinhvienduc.org/author/admin/" title="Posts by admin" rel="author">admin</a></span> <span class="time">6 years ago</span> </p> <p class="stats"><span class="views"><i class="count">981</i> <span class="suffix">Views</span></span><span class="comments"><i class="count">0</i> <span class="suffix">Comments</span></span><span class="dp-post-likes likes"><i class="count" data-pid="171">0</i> <span class="suffix">Likes</span></span></p> </div> </li> <li class="item cf item-post"> <div class="thumb"> <a class="clip-link" data-id="165" title="Yêu Vợ Tôi Đi" href="http://sinhvienduc.org/yeu-vo-toi-di/"> <span class="clip"> <img src="http://3.bp.blogspot.com/--ek5TJI21Wo/UE1m1xh1jrI/AAAAAAAAADM/n7P6OTy3YjY/s1600/Yeu-vo-toi-di.jpg" alt="Yêu Vợ Tôi Đi" /><span class="vertical-align"></span> </span> <span class="overlay"></span> </a> </div> <div class="data"> <h4 class="entry-title"><a href="http://sinhvienduc.org/yeu-vo-toi-di/" title="Yêu Vợ Tôi Đi">Yêu Vợ Tôi Đi</a></h4> <p class="meta"> <span class="author">Added by <a href="http://sinhvienduc.org/author/admin/" title="Posts by admin" rel="author">admin</a></span> <span class="time">6 years ago</span> </p> <p class="stats"><span class="views"><i class="count">3.79K</i> <span class="suffix">Views</span></span><span class="comments"><i class="count">0</i> <span class="suffix">Comments</span></span><span class="dp-post-likes likes"><i class="count" data-pid="165">0</i> <span class="suffix">Likes</span></span></p> </div> </li> <li class="item cf item-post"> <div class="thumb"> <a class="clip-link" data-id="149" title="Rap Phờ Đập Phá" href="http://sinhvienduc.org/rap-pho-dap-pha/"> <span class="clip"> <img src="https://lh3.googleusercontent.com/-DdPIJYbu5zQ/UKSq4TiVHVI/AAAAAAAAAsw/vS2bR713-UE/s144/phims.tv-rap-pho-dap-pha-poster-20121114.jpg" alt="Rap Phờ Đập Phá" /><span class="vertical-align"></span> </span> <span class="overlay"></span> </a> </div> <div class="data"> <h4 class="entry-title"><a href="http://sinhvienduc.org/rap-pho-dap-pha/" title="Rap Phờ Đập Phá">Rap Phờ Đập Phá</a></h4> <p class="meta"> <span class="author">Added by <a href="http://sinhvienduc.org/author/admin/" title="Posts by admin" rel="author">admin</a></span> <span class="time">7 years ago</span> </p> <p class="stats"><span class="views"><i class="count">1.07K</i> <span class="suffix">Views</span></span><span class="comments"><i class="count">0</i> <span class="suffix">Comments</span></span><span class="dp-post-likes likes"><i class="count" data-pid="149">0</i> <span class="suffix">Likes</span></span></p> </div> </li> <li class="item cf item-post"> <div class="thumb"> <a class="clip-link" data-id="137" title="Chú Gấu Ted" href="http://sinhvienduc.org/chu-gau-ted/"> <span class="clip"> <img src="http://4.bp.blogspot.com/-sS8vJFa5wEs/UADz8I5VYeI/AAAAAAAALUg/SSGxw4s-RLE/s1600/ted_2012_poster_02.jpg" alt="Chú Gấu Ted" /><span class="vertical-align"></span> </span> <span class="overlay"></span> </a> </div> <div class="data"> <h4 class="entry-title"><a href="http://sinhvienduc.org/chu-gau-ted/" title="Chú Gấu Ted">Chú Gấu Ted</a></h4> <p class="meta"> <span class="author">Added by <a href="http://sinhvienduc.org/author/admin/" title="Posts by admin" rel="author">admin</a></span> <span class="time">7 years ago</span> </p> <p class="stats"><span class="views"><i class="count">3.05K</i> <span class="suffix">Views</span></span><span class="comments"><i class="count">0</i> <span class="suffix">Comments</span></span><span class="dp-post-likes likes"><i class="count" data-pid="137">0</i> <span class="suffix">Likes</span></span></p> </div> </li> <li class="item cf item-post"> <div class="thumb"> <a class="clip-link" data-id="134" title="Đội Quân Siêu Trộm" href="http://sinhvienduc.org/doi-quan-sieu-trom/"> <span class="clip"> <img src="http://phimchieurap.vn/photos/doi_quan_sieu_trom_the_thieves__300x200_57.jpg" alt="Đội Quân Siêu Trộm" /><span class="vertical-align"></span> </span> <span class="overlay"></span> </a> </div> <div class="data"> <h4 class="entry-title"><a href="http://sinhvienduc.org/doi-quan-sieu-trom/" title="Đội Quân Siêu Trộm">Đội Quân Siêu Trộm</a></h4> <p class="meta"> <span class="author">Added by <a href="http://sinhvienduc.org/author/admin/" title="Posts by admin" rel="author">admin</a></span> <span class="time">7 years ago</span> </p> <p class="stats"><span class="views"><i class="count">1.20K</i> <span class="suffix">Views</span></span><span class="comments"><i class="count">0</i> <span class="suffix">Comments</span></span><span class="dp-post-likes likes"><i class="count" data-pid="134">0</i> <span class="suffix">Likes</span></span></p> </div> </li> <li class="item cf item-post"> <div class="thumb"> <a class="clip-link" data-id="132" title="Tình Yêu Bất Tử" href="http://sinhvienduc.org/tinh-yeu-bat-tu/"> <span class="clip"> <img src="http://2.bp.blogspot.com/-f2ImTaa5TRo/T-Hw0wMUMCI/AAAAAAAAAQU/rTNHNvAmFhY/s320/220px-Teri_Meri_Kahaani_poster.jpg" alt="Tình Yêu Bất Tử" /><span class="vertical-align"></span> </span> <span class="overlay"></span> </a> </div> <div class="data"> <h4 class="entry-title"><a href="http://sinhvienduc.org/tinh-yeu-bat-tu/" title="Tình Yêu Bất Tử">Tình Yêu Bất Tử</a></h4> <p class="meta"> <span class="author">Added by <a href="http://sinhvienduc.org/author/admin/" title="Posts by admin" rel="author">admin</a></span> <span class="time">7 years ago</span> </p> <p class="stats"><span class="views"><i class="count">1.43K</i> <span class="suffix">Views</span></span><span class="comments"><i class="count">0</i> <span class="suffix">Comments</span></span><span class="dp-post-likes likes"><i class="count" data-pid="132">0</i> <span class="suffix">Likes</span></span></p> </div> </li> <li class="item cf item-post"> <div class="thumb"> <a class="clip-link" data-id="88" title="Đội Dân Phòng Tinh Nhuệ" href="http://sinhvienduc.org/doi-dan-phong-tinh-nhue/"> <span class="clip"> <img src="https://lh5.googleusercontent.com/-FDCdP08yK8I/UJmFNeXG4EI/AAAAAAAAAqo/dP_LcJd0rTo/phims.tv-doi-dan-phong-tinh-nhue-poster-20121105.jpg" alt="Đội Dân Phòng Tinh Nhuệ" /><span class="vertical-align"></span> </span> <span class="overlay"></span> </a> </div> <div class="data"> <h4 class="entry-title"><a href="http://sinhvienduc.org/doi-dan-phong-tinh-nhue/" title="Đội Dân Phòng Tinh Nhuệ">Đội Dân Phòng Tinh Nhuệ</a></h4> <p class="meta"> <span class="author">Added by <a href="http://sinhvienduc.org/author/admin/" title="Posts by admin" rel="author">admin</a></span> <span class="time">7 years ago</span> </p> <p class="stats"><span class="views"><i class="count">1.79K</i> <span class="suffix">Views</span></span><span class="comments"><i class="count">0</i> <span class="suffix">Comments</span></span><span class="dp-post-likes likes"><i class="count" data-pid="88">0</i> <span class="suffix">Likes</span></span></p> </div> </li> </ul> </div> </div><!--end #sidebar--> </div></div><!-- end #main --> <footer id="footer"> <div id="footbar" class="footbar-c3" data-layout="c3"><div class="wrap cf"><div id="footbar-inner" class="masonry"></div></div></div><!-- end #footbar --> <div id="colophon" role="contentinfo"><div class="wrap cf"> <div id="social-nav"><span class="desc">Follow us elsewhere</span><ul><li class="twitter"><a href="http://twitter.com/dedepress" title="Follow us on Twitter">Follow us on Twitter</a></li><li class="facebook"><a href="http://facebook.com/dedepress" title="Become a fan on Facebook">Become a fan on Facebook</a></li><li class="gplus"><a href="http://gplus.to/dedepress" title="Follow us on Google Plus">Follow us on Google Plus</a></li><li class="rss"><a href="http://127.0.0.1/phimw/feed/" title="Subscriber to RSS Feed">Subscriber to RSS Feed</a></li><li class="news"><a href="http://dedepress.com" title="Premium WordPress Themes">Premium WordPress Themes</a></li></ul></div><!-- end #social-nav --> <div id="footer-nav"><ul id="menu-footer-menu" class="menu"><li id="menu-item-243" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-243"><a href="http://sinhvienduc.org/phim-bo/">Phim Bộ</a></li> <li id="menu-item-244" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-244"><a href="http://sinhvienduc.org/phim-le/">Phim lẻ</a></li> <li id="menu-item-245" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-245"><a href="http://sinhvienduc.org/phim-moi/">Phim mới</a></li> </ul></div><!-- end #footer-nav --> <p id="copyright">Copyright 2019 © <a href="http://sinhvienduc.org">Phim online HD</a> All rights reserved.</p> <p id="credits">Powered by <a target="_blank" href="http://wordpress.org/">WordPress</a> & <a target="_blank" href="http://dedepress.com/themes/detube/" title="Premium Video Theme">deTube</a> by <a target="_blank" href="http://dedepress.com" title="Premium WordPress Themes">DeDePress</a>.</p> </div></div><!-- end #colophon --> </footer><!-- end #footer --> </div><!-- end #page --> <div class="go_top"> <div style="float: left;"><a href="javascript:void(0)" onclick="jQuery('html,body').animate({scrollTop: 0},1000);" class="go_top_x" style="display: block;"></a></div> <div style="float: left;"> </div> </div> <style> .go_top { top: 220px; display: block; height: 75px; opacity: 2; position: fixed; right: 15px; width: 61px; z-index: 9999;} a.go_top_x { background: url('http://www.luca15.com/img_index/gotop.gif') no-repeat; display:block; position:fixed; z-index:9999; bottom:30px; right:120px; width:46px; height:46px; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50) } a.go_top_x:hover { opacity:1; filter:alpha(opacity=100) } </style> <div id="simplemodal-login-form" style="display:none"> <form name="loginform" id="loginform" action="http://sinhvienduc.org/wp-login.php" method="post"> <div class="title">Login</div> <div class="simplemodal-login-fields"> <p> <label>Username<br /> <input type="text" name="log" class="user_login input" value="" size="20" tabindex="10" /></label> </p> <p> <label>Password<br /> <input type="password" name="pwd" class="user_pass input" value="" size="20" tabindex="20" /></label> </p> <p class="forgetmenot"><label><input name="rememberme" type="checkbox" id="rememberme" class="rememberme" value="forever" tabindex="90" /> Remember Me</label></p> <p class="submit"> <input type="submit" name="wp-submit" value="Log In" tabindex="100" /> <input type="button" class="simplemodal-close" value="Cancel" tabindex="101" /> <input type="hidden" name="testcookie" value="1" /> </p> <p class="nav"><a class="simplemodal-forgotpw" href="http://sinhvienduc.org/wp-login.php?action=lostpassword" title="Password Lost and Found">Lost your password?</a> </p> </div> <div class="simplemodal-login-activity" style="display:none;"></div> </form> <form name="lostpasswordform" id="lostpasswordform" action="http://sinhvienduc.org/wp-login.php?action=lostpassword" method="post"> <div class="title">Reset Password</div> <div class="simplemodal-login-fields"> <p> <label>Username or E-mail:<br /> <input type="text" name="user_login" class="user_login input" value="" size="20" tabindex="10" /></label> </p> <p class="submit"> <input type="submit" name="wp-submit" value="Get New Password" tabindex="100" /> <input type="button" class="simplemodal-close" value="Cancel" tabindex="101" /> </p> <p class="nav"> <a class="simplemodal-login" href="http://sinhvienduc.org/wp-login.php">Log in</a> </p> </div> <div class="simplemodal-login-activity" style="display:none;"></div> </form></div><script type="text/javascript"> (function($) { $('.dp-like-post .like, .dp-like-post .liked').on('click', function() { el = $(this); actionType = el.hasClass('liked') ? 'remove_like' : 'like'; var data = { action: 'like_post', action_type: actionType, like_id: el.attr('data-lid'), post_id: el.attr('data-pid'), user_id: el.attr('data-uid'), label: el.text(), nonce: '22b639a921' }; console.log(data); $.ajax({ url: 'http://sinhvienduc.org/wp-admin/admin-ajax.php', type: 'POST', data: data, dataType: 'json', beforeSend: function(){ el.addClass('liking'); } }) .fail(function(xhr, status, error){ //console.log('fail'); //console.log(xhr); //console.log(status); //console.log(error); alert('Something error. please try again later!'); el.removeClass('liking'); }) .done(function(r, status, xhr){ //console.log('done'); //console.log(r); //console.log(status); //console.log(xhr); if(r.error != '') { alert(r.error); return false; } if(actionType == 'like') el.stop().attr('data-lid', r.id).removeClass('like').addClass('liked'); else if(actionType == 'remove_like') el.stop().removeAttr('data-lid').removeClass('liked').addClass('like'); $('.dp-post-likes').each(function(){ var count = $(this).find('.count'); if(count.attr('data-pid') == el.attr('data-pid')) $(count).text(r.likes); }); el.removeClass('liking').text(r.label); }) .always(function(xhr, status){ //console.log('always'); //console.log(xhr); //console.log(status); }); return false; }); })(jQuery); </script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var ratingsL10n = {"plugin_url":"http:\/\/sinhvienduc.org\/wp-content\/plugins\/wp-postratings","ajax_url":"http:\/\/sinhvienduc.org\/wp-admin\/admin-ajax.php","text_wait":"Please rate only 1 post at a time.","image":"stars","image_ext":"gif","max":"5","show_loading":"1","show_fading":"1","custom":"0"}; var ratings_mouseover_image=new Image();ratings_mouseover_image.src=ratingsL10n.plugin_url+"/images/"+ratingsL10n.image+"/rating_over."+ratingsL10n.image_ext;; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://sinhvienduc.org/wp-content/plugins/wp-postratings/postratings-js.js?ver=1.81'></script> <script type='text/javascript' src='http://sinhvienduc.org/wp-includes/js/masonry.min.js?ver=3.1.2'></script> <script type='text/javascript' src='http://sinhvienduc.org/wp-includes/js/jquery/jquery.masonry.min.js?ver=3.1.2'></script> <script type='text/javascript' src='http://sinhvienduc.org/wp-content/themes/detube/js/jquery.fitvids.js?ver=1.0'></script> <script type='text/javascript' src='http://sinhvienduc.org/wp-content/themes/detube/js/theme.js?ver=1.4.6'></script> <script type='text/javascript' src='http://sinhvienduc.org/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.2.2'></script> <script type='text/javascript' src='http://sinhvienduc.org/wp-content/plugins/simplemodal-login/js/jquery.simplemodal.js?ver=1.4.3'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var SimpleModalLoginL10n = {"shortcut":"true","logged_in":"false","admin_url":"http:\/\/sinhvienduc.org\/wp-admin\/","empty_username":"<strong>ERROR<\/strong>: The username field is empty.","empty_password":"<strong>ERROR<\/strong>: The password field is empty.","empty_email":"<strong>ERROR<\/strong>: The email field is empty.","empty_all":"<strong>ERROR<\/strong>: All fields are required."}; var SimpleModalLoginL10n = {"shortcut":"true","logged_in":"false","admin_url":"http:\/\/sinhvienduc.org\/wp-admin\/","empty_username":"<strong>ERROR<\/strong>: The username field is empty.","empty_password":"<strong>ERROR<\/strong>: The password field is empty.","empty_email":"<strong>ERROR<\/strong>: The email field is empty.","empty_all":"<strong>ERROR<\/strong>: All fields are required."}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://sinhvienduc.org/wp-content/plugins/simplemodal-login/js/default.js?ver=1.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js'></script> </body> </html>